ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE SESSION FOR THE EUROPEAN COUNCIL OF THE NATIONAL ACADEMIES OF FINE ARTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1996
  6. 701-702
    • Report delivered by the Academy's representative for the session that took place on 27-28/3/1996 in Madrid.
    • Έκθεση του εκπροσώπου της Ακαδημίας Αθηνών στη σύνοδο που έγινε την 27η και 28η Μαρτίου 1996 στη Μαδρίτη.