ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 29ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996

FESTIVE SESSION OF THE 29TH OF DECEMBER 1996 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Aubouin Jean | Πεσμαζόγλου, Ιωάννης (1918-2003)
  5. 1996
  6. 517-525
    • Report containing the activities of the Academy of Athens for the year 1996. Furthermore the departed president expressed his thanks for those who helped him to bring to completion his work.
    • Αναφορά στις δραστηριότητες της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1996 και ευχαριστίες του απερχόμενου προέδρου σε όσους τον βοήθησαν στο έργο του.