ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

EDUCATIONAL SYSTEMS AND MATHEMATICAL EDUCATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1996
  6. 20-35
    • Educational systems which used to be in effect and still do, for the consolidation of the Mathematical education. Furthermore, there are reported the essential proceedings which should be taken in order to be confronted the misconception that prevails for the science of Mathematics.
    • Εκπαιδευτικά συστήματα που ίσχυσαν και ισχύουν για την εμπέδωση της Μαθηματικής Παιδείας. Αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπιστεί η εσφαλμένη αντίληψη που επικρατεί για την επιστήμη των Μαθηματικών.