ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΕΤΣΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr. PANAYIOTIS TETSIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χρήστου, Χρύσανθος (1922-2016) | Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1994
  6. 241-245
    • On the occasion of the reception of the Academician Mr. Panayiotis Tetsis his work and his biographical data are analyzed. Finally, his contribution to the Fine Arts is underlined.
    • Με την ευκαιρία της υποδοχής του Ακαδημαϊκού κ. Παναγ. Τέτση αναλύεται το έργο του, τα βιογραφικά του στοιχεία και τονίζεται η συμβολή του στις καλές τέχνες.