ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1973
  6. 38-41
    • Awarding of the medal of Letters and Fine Arts as well as proclamation of the medal of Historical and Social Sciences.
    • Απονομή αριστείου γραμμάτων και καλών τεχνών καθώς και προκήρυξη αριστείου ιστορικών και κοινωνικών επιστημών και βραβείων