1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1973
  6. 21-23
    • Presentation of the book "Embryology for surgers" written by Stephen Wood Gray and John Elias Skandalakis. The book is characterized as the only guide of the plastic surgery.
    • Παρουσίαση του βιβλίου ¨Εμβρυολογία για Χειρούργους" των Stephen Wood και John Elias Skandalakis, το οποίο χαρακτηρίζεται σαν μοναδικός οδηγός της πλαστικής χειρουργικής