1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23918
  4. GR-AtACAb10079200
  5. Ελληνικά
  6. Ροδινός, Σ. Σ.
  7. Εν Αλεξανδρεία: Τύπ. ″Ερμού″, 1904
  8. 88