ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT OF THE GENERAL SECRETARY OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1975
  6. 95-99
    • Awarding and proclamation of prizes for the year 1975.
    • Απονομή και προκήρυξη βραβείων για το έτος 1975