Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΔΙΑΛΟΓΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.

THE ORTHODOX CHURCH IN DIALOGUE AFTER THE HETERODOX CHURCHES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1975
  6. 39-65
    • The speech is referred to the dialogue that Orthodox Church sought with the Holy Churches with the purpose of collaboration, exchange of views, understanding one another and the protection of the Christian faith.
    • Η ομιλία αναφέρεται στον διάλογο που επιδιώκει η Ορθόδοξος Εκκλησία μετά των άγιων εκκλησιών με απώτερον σκοπόν τη συνεργασία, την ανταλλαγή απόψεων, την αλληλοκατανόηση και την διαφύλαξη της χριστιανικής πίστης.