Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΗΣ

THE CONTRIBUTION OF METALLIFEROUS DEPOSITS OF SILVER OF ANCIENT'S LAVRIO AREA, TO THE SALVATION OF THE CITY OF ATHENS AND ITS CIVILIZATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1975
  6. 321-346
    • The contribution of incomes derived from the silver ores of Lavrio area to the defense of the Athenian Democracy against the Persian invasion, is underlined in the present paper. Themistocle's discernment is praised because he was the one who suggested and succeeded as regards the incomes from the exploitation of Lavrio area instead of distributing them to the citizens, to spare them for the needs of the city and especially for the construction of a powerful fleet. Finally, it is proposed the erection of statue and this of a lighthouse at the area of Lavrio, in honour of Athens' saver but also of the whole West Civilization, Themistocles.
    • Υπογραμμίζεται η συμβολή των προσόδων από τα αργυρούχα μεταλλεύματα του Λαυρίου στην άμυνα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας έναντι της Περσικής εισβολής. Επαινείται η οξυδέρκεια του Θεμιστοκλή που πρότεινε και πέτυχε τα έσοδα από την εκμετάλλευση του Λαυρίου αντί να διανέμονται στους πολίτες να διατίθενται για τις ανάγκες της πόλης και ιδιαίτερα για την κατασκευή ισχυρού στόλου. Τέλος, γίνεται πρόταση να ανεγερθεί άγαλμα και φάρος στην περιοχή Λαυρίου προς τιμήν του σωτήρα των Αθηνών αλλά και ολόκληρου του Δυτικού πολιτισμού, Θεμιστοκλή.