ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1984

ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS DURING THE YEAR 1984 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1984
  6. 609-674
    • An extented report of activities for the year 1984.
    • Εκτενής έκθεση πεπραγμένων για το έτος 1984.