ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN AGAPITOS TSOPANAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 574-577
    • The life and work of the new Academician Agapitos Tsopanakis, is analyzed.
    • Αναλύεται ο βίος και το έργο του νέου Ακαδημαϊκού Αγαπητού Τσοπανάκη.