ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 100ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ

CELEBRATION OF THE 100th ANNIVERSARY SINCE THE BIRTH OF AGGELOS SIKELIANOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 169-193
    • On the occasion of the 100 years since the birth of the great poet Aggelos Sikelianos, a report on his work and personality is made. The Agioritiko Diary of Sikelianos, which shows how the ancient and christian world have been equal parts of a united tradition, while Hellenism has never been incompatible with the Christian religion.
    • Με την ευκαιρία των 100 ετών από τη γέννηση του μεγάλου ποιητή Άγγελου Σικελιανού, γίνεται αναφορά στο έργο και την προσωπικότητα του. Αναφέρεται το Αγιορείτικο Ημερολόγιο του Σικελιανού, σαν ένα έργο από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αρχαίος και ο χριστιανικός κόσμος υπήρξαν για τον ποιητή ισότιμα μέρη ενιαίας παράδοσης, και ότι ο Ελληνισμός δεν υπήρξε ασυμβίβαστος με τη χριστιανική θεολογία.