ΠΑΛΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

STUDENTS AGITATIONS IN PREVIOUS TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1984
  6. 146-156
    • Description of an important chapter of the modern greek history, that allows to know better the course of the social and spiritual life of our country in the past, especially at the beginning, of the 20th century. Conclusions could be probably come out about the modern students' life.
    • Στην ομιλία αυτή αναπτύσεται ένα σημαντικό κεφάλαιο της νεοελληνικής ιστορίας που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα την πορεία της κοινωνικής και πνευματικής ζωής της χώρας μας στον περασμένο και στις αρχές του 20ου αιώνα και ενδεχομένως να αντλήσουμε πορίσματα για την κατανόηση της σύγχρονης φοιτητικής ζωής.