1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1984
  6. 128-135
    • It is a report on the work and the personality of Francois Rabelais, who beyond his medical capacity during the time of rennaisance, he was a literary man and reformer of the french linguistic evolution, five hundred years since his birth, the world-wide medicine honours Rabelais, as a pioneer of the medical thought, who at that time, apart from the "Hippocratic honesty"didn' t had other arguments for prevailing.
    • Γίνεται αναφορά στο έργο και την προσωπικότητα του Francois Rabelais, ο οποίος πέρα από την ιατρική του ιδιότητα κατά την εποχή της Αναγέννησης, υπήρξε φιλόλογος και λογοτέχνης και έγινε έμμεσα ο αναμορφωτής της γαλλικής γλωσσικής εξέλιξης. 500 χρόνια από τη γέννηση του, η παγκόσμια ιατρική τιμά τον Rabelais, σαν πρωτοπόρο του ιατρικού στοχασμού που την εποχή εκείνη, πέρα από την "Ιπποκρατική ειλικρίνεια" δεν διέθετε άλλα επιχειρήματα για να επικρατήσει.