ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

FORMAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN GEORGIOS VLAHOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987) | Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1984
  6. 27-32
    • The life and the work of the new academician Georgios Vlahos, is praised.
    • Πλέκεται το εγκώμιο και παρουσιάζεται ο βίος και το έργο του νέου ακαδημαϊκού Γεωργίου Βλάχου.