1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23855
  4. GR-AtACAb10079055
  5. Ελληνικά
  6. Nemtzov, G.
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: Τύποις Μακεδονίας, 1868
  8. 164