ΝΕΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

NEW LIGHT ON THE LATE BRONZE AGE OF CYPRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραγεώργης Βάσος
  5. 1984
  6. 219-229
    • Recent discoveries at two coastal sites, at Pyla-Kokinokremos on the SE coast of Cyprus and Maa-Paleokastro on the West coast, have thrown new light on an exciting period in the history and archaeology of the Eastern Mediterranean. An attempt is made to associate the archaeological data from the above two sites with "historical" events. The occupation and fortification of Pyla-okkinokremos and of Maa-Paleokastro (Period I) at the end of the 13th century may be attributed to the "Sea Peoples" who were a mioxture of Aegeans and Anatolians. The settlement of Pyla-Kokkinokremos was abandoned at a time of an imminent danger, probably caused by the influx of the Aegean refugees c. 1200 B.C. who also caused the destruction of Maa-Paleokastro (Period I) and rebuilt the settlement (Period II), introducing the new (Myc. IIIC: 1b) ceramic style
    • Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν τα έτη 1981 και 1982 σε δύο παραλιακές θέσεις, στην Πύλα-Κοκκινόκρεμο στη ΝΑ ακτή της Κύπρου και στη Μαα-Παλαιόκαστρο στη Δυτική ακτή. Η αξιολόγηση των ευρημάτων αυτών των ανασκαφών είναι δυνατόν να συνεισφέρει στην κατανόηση τγης αλληλουχίας των ιστορικών γεγονότων και την αντανάκλαση τους στα αρχαιολογικά κατάλοιπα