ΟΙ ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

SARACENS IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1929
  6. 341-343
    • The study concerns to the presence of Saracens in Athens. According to this are being described the chronicle of their incursion and the course they led. Finally, the writer substantiates his own admissions with the help of inscriptions and finds of this period.
    • Μελέτη σχετική με την κατάκτηση των Αθηνών από τους Σαρακηνούς. Εντοπίζεται ο χρόνος της επιδρομής και περιγράφονται σχετικά ευρήματα της περιόδου αυτής.