ΑΡΑΒΙΚΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

ARABIAN RELICS IN ATHENS DURING THE BYZANTINE TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1929
  6. 266-273
    • The study is referred to the relics of the arabian art in Athens during the Byzantine times. The main subject of the study concerns the "Pure arabic relics" which explain and the dissemination of the arabic kufic-type decoration to the rest of Greece. Furthermore, there are cited photos of scupltures with kufic-type decoration.
    • Μελετώνται τα λείψανα αραβικής τέχνης στην Αθήνα, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Η μελέτη αυτή ασχολείται με τα "καθαρώς αραβικά λείψανα", τα οποία και εξηγούν τη διάδοση του αραβίζοντος κουφικού διάκοσμου, εκτός από την Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα, παρατίθενται δε φωτογραφίες γλυπτών με κουφικές διακοσμήσεις.