ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΡΗΜΑ ΡΟΥΜΠΩΝΩ

THE ORIGIN OF THE VERB "ROUBONO" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουκουλές, Φαίδων (1881-1956)
  5. 1929
  6. 108-111
    • The study is referred to the origin and etymology of the verb "roubono" which at various places of Greece has the meaning of enchaut, cause to somebody surprise and flurry
    • Μελετάται η ετυμολογία και η προέλευση του ρήματος "ρουμπώνω", το οποίο σε πολλά μέρη της Ελλάδας έχει την έννοια του εκθαμβώνω, προκαλώ σε κάποιον έκπληξη και ταραχή