ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝ ΥΠΗΡΧΟΝ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗ, ΟΤΕ ΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΝ

ABOUT THE POSSIBLE PRESENCE OF HEBREWS AT CRETE WHEN VENETIANS OCCUPIED THE ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
  5. 1929
  6. 32-37
    • The possibility of Jews' existence at the island of Crete during the Venetian occupation, is examined. A systematic research of all the data revealed that Jews were indeed at the island during that times, where 600 Jewish families were recorded in the local files, that is a population of almost 3.000 people.
    • Μελετάται το ενδεχόμενο να υπήρχαν Εβραίοι στην Κρήτη, την εποχή που οι Βενετοί κατέλαβαν τη Μεγαλόνησο. Μετά από συστηματική έρευνα όλων των διαθέσιμων στοιχείων, το συμπέρασμα είναι ότι πράγματι υπήρχαν Εβραίοι και μάλιστα τα απογραφικά στοιχεία της εποχής υπολογίζουν περίπου 600 εβραϊκές οικογένειες, ήτοι εβραϊκό πληθυσμό 3000 τουλάχιστον.