1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23502
  4. GR-AtACAb10078064
  5. Ελληνικά
  6. Επιτροπή επί των Γερμανικών Ωμοτήτων
  7. [χ.τ.] :[χ.ό.], [19--;]
  8. 76