Επιτροπή επί των Γερμανικών Ωμοτήτων

  1. Πρόσωπο