ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Κ. Ν. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ

CURRICULUM VITAE OF N. EXARCHOPOULOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1929
  6. 134-142
    • Outline of the contribution of the new academician N. Exarchopoulos in the Childhood Studies.
    • Λόγος του ακαδημαϊκού Θ. Βορέα, για το έργο του ακαδημαϊκού Ν. Εξαρχόπουλου, που δόθηκε στη δεξίωση της Συνεδρίας της 23ης Μαϊου 1929, όπου αναφέρεται η μεγάλη του προσφορά στην Παιδαγωγική Επιστήμη.