ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

THE GREENHOUSE PHENOMENON EXAMINED UNDER THE LIGHT OF GEOLOGICAL CRITERIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1992
  6. 287-295
    • There is strong anxiety about a continuous increasing concentration of CO2 in the Earth's atmosphere due to human activities. This may result in anincrease of the mean temperature of the Earth with disastrous consequences. In the present work the enormous accumulation of carbon on and close to the surface of the Earth is noted and discussed. The impressive excess of this element is attributed to an outflow from the interior of the Earth, reaching the atmosphere in the form of CO2. There, a geochemical cycle of carbon is operating to bring back this element through the biomass process on one hand and a dissolution-precipitation process on the other hand. Substantial direct and indirect indications provide evidence that the said outflow although variable and unmeasured is very important. However, the capicity of the geochemical cycle of the carbon through which is regulated the concentration of the CO2 in the atmosphere appears to be such as to deal easily with this variable and important outflow resulting in a relative stability of the Earth's mean temperature. The quantities of CO2 outpoured into the Earth's atmosphere by the industrial activity as calculated and discussed here seem relatively small and unable to bring about serious disturbances affecting the above stability.
    • Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τη Διεθνή Κοινότητα είναι το "φαινόμενο του θερμοκηπίου". Η συνεχής εκβολή στην ατμόσφαιρα μεγάλων ποσοτήτων CO2 με την οποία συνδέεται η βιομηχανική δραστηριότητα ενισχύει αυτό το φαινόμενο που οδηγεί, ως πιστεύεται, σε προοδευτική άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη μας με πολύμορφες και καταστροφικές συνέπειες εν όψει. Πρόκειται ομολογουμένως περί σοβαροτάτου προβλήματος. Και τίθεται το ερώτημα: συνιστούν πράγματι οι βιομηχανικές εκπομπές CO2 ουσιαστικό κίνδυνο ανατροπής της θερμοκρασιακής κατάστασης που σήμερα επικρατεί; Στο ερώτημα αυτό και γενικότερα επί του θέματος του θερμοκηπίου έχει διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα. Είναι δε περίεργο το ότι κατά την έρευνα αυτή δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη οι γεωλογικοί παράγοντες που έντονα υπεισέρχονται και διαμορφώνουν την παρουσία του άνθρακα στο χώρο κοντά στην επιφάνεια της Γης. Στην ανακοίνωση αυτή επιχειρείται η σκιαγράφηση της επίδρασης των παεαγόντων αυτών. Συγκεκριμένα, καταβάλλεται προσπάθεια να διευκρινισθεί με βάση γεωλογικά κριτήρια και δεδομένα, η ποσότητα, η προέλευση και η κατανομή του άνθρακα μέσα στον χώρο αυτό να αποκαλύφθούν τα αίτια που διαταράσσουν και οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν την παρουσία του στοιχείου αυτού μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης.