ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΩΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΝ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΩΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ RAPPORT - VASSILIADIS ΜΕΤΑ ΕΠΩΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 41, 42 ΚΑΙ 43 C

ISOLATION OF SALMONELLA FROM NATURALLY SAMPLES CONTAMINATED WITH THE RAPPAPORT - VASSILIADIS MEDIUM AFTER INCUBATION AT 41, 42 AND 43 C (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadakis I | Παπαδάκης, Ιωάννης (1903-1997) | Μέντης Α | Τριχόπουλος, Δημήτριος (1938-2014) | Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992)
  5. 1992
  6. 277-283
    • The efficiency of Salmonella isolation from 251 naturally contaminated river water samples with Rappaport - Vassiliadis (RV) medium was examined after incubation at 41, 42 and 43 C. In the usual situation, when samples are negative for Pseudomonas aeruginosa, there is no substantial or statistically significant difference among the three incubation temperatures, and incubation at 42 allows for temperature fluctuation within an acceptable range of 41 to 43 C. In the presence of Ps. Aeruginosa, in a great number of samples, incubation at 43 C is advantageous for Salmonella isolation because Ps. Aeruginosa is relatively inhibited at 43C in RV medium.
    • Στην εργασία αυτή δίδονται και συζητούνται τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν για την απομόνωση σαλμονελλών από περιβαλλοντικά δείγματα. Τα δείγματα νερού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσικώς μολυσμένα και το εμπλουτισμένο υλικό RV επωάσθηκε στις θερμοκρασίες 41, 42, και 43 βαθμών κελσίου.