Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΔΙΕΥΣΔΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ROENTGEN ΕΙΣ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ JOHANN

THE INFLUENCE OF THE PRESENTATION OF THE RADIATION IN THE FOCUSING ERROR OF THE X-RAY JOHANN SPECTOMETER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κουμέλης Χ Ν | Μαράκις Γ Ι | Βαϊόπουλος Δ Α
  5. 1989
  6. 387-405
    • The focusing error in the Johann x-ray spectometer is calculated step by step for an ideal analysing crystal not opaque to the radiation. The effective depth on the penetration which causes the broadening of the lines is depended on either the linear absortion coefficient and the natural width of the used x-ray line
    • Υπολογίζεται στη μελέτη αυτή το σφάλμα εστίασης στο φασματογράφο Johann ακτίνων Roentgen, που οφείλεται σε βάθος διείσδυσης της ακτινοβολίας στον κρύσταλλο φασματοσκοπικής ανάλυσης. Το βάθος διείσδυσης της ακτινοβολίας, που προκαλεί την διαπλάτυνση των γραμμών, εξαρτάται από το μέσο πλάτος της χρησιμοποιούμενης γραμμής Roentgen. Εξετάζονται οι διαπλατύνσεις που προκαλούνται τόσο από την κεντρική ακτίνα όσο και από τις ακτίνες που προηγούνται και έπονται της κεντρικής