Η ΔΥΑΔΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ

THE BINARY GNOSIOLOGY OF PARMENIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1989
  6. 201-209
    • Parmenidi's philosophy was expressed in a misinterpretating way so several misunderstandings made him to be characterised as an absolute who disagree with the fundaments of the reality. From this study it is pointed out that Parmenidis is the founder of ontology and gnosiology. The main point of Parmenidi's philosophy is the relation between man and cosmos which is expressed with two crucial words "truth" and "glory"
    • Η φιλοσοφία του Παρμενίδη, εκφρασμένη με βαθυνόητες ή και δυσερμήνευτες εκφράσεις, είχε από την αρχαιότητα προκαλέσει κρίσιμες παρερμηνείες της, ώστε και να του καταλογισθεί μονισμός, άκρατος, αναιρετικός των συστατικών της πραγματικότητας. Με τη μελέτη αυτή διαπιστώνεται ότι κατόρθωμα του Παρμενίδη υπήρξε η θεμελίωση της οντολογίας, αλλά και της γνωσιολογίας. Ο Παρμενίδης καθ' υπέρβαση και της καινοφανούς διδασκαλίας, θέσπισε τον γνωσιολογικό δυαδισμό από την ουσία των σχέσεων του ανθρώπου και του κόσμου, εκφρασμένο με δύο καίριες λέξεις "αλήθεια" και "δόξα" καθορίζοντας τόσο τη γνωσιακή αξία των δύο αυτών λέξεων όσο και τους όρους της δυνατότητας για κάποια προσέγγιση μεταξύ τους.