ΑΠΕΔΕΙΧΘΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ FERMAT

THE PROOF OF THE FERMAT'S LAST THEOREM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1993
  6. 267-274
    • During a June 1993 workshop at Isaac Newton Institute for Mathematical sciences in Cambridge, UK, Professor Andrew Wiles of Princeton University announced his proof of the celebrated Fermat's Last Theorem : "The equation (α**ν)*(β**ν)=(γ**ν) has no nonzero solutions in the positive integers when ν >3. A crusial link was a 1986 theorem that the Taniyama Conjecture implies Fermat's Last Theorem, proved by Kenneth Ribet. An outile of the proof that Wiles sketched in his Cambridge lectures, and several references are given.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην απόδειξη του τελευταίου θεωρήματος του Fermat, η οποία έγινε κατά τον Ιούνιο του 1993 από τον καθηγητή Andrew Wiles, σε μια σειρά τριών διαλέξεων που δόθηκαν στο Ινστιτούτο Μαθηματικών Ιsaak Newton, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (Αγγλία).