ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΕΚ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ABOUT ALGEBRAIC FUNCTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1927
  6. 487-495
    • This study is referred to the properties of the multiple functions which have algebraic character. The results of this study are expessed by six theorems.
    • Αναφέρεται η σχέση η οποία υπάρχει μεταξύ του καιρού, ιδιαίτερα μεταξύ των μέσων μηνιαίων τιμών της σχετικής υγρασίας του αέρα και της θνησιμότητας των ατόμων, ανά μήνα, από νοσήματα των αναπνευστικών οργάνων, για τη χρονική περίοδο 1915-1924. Παρουσιάζονται οι ετήσιες πορείες της θνησιμότητας και της σχετικής υγρασίας, για την χρονική περίοδο 1915-1924, οπότε και διαπιστώνεται ότι μεταβάλλονται όμοια. Από την παραβολή των ακραίων τιμών της σχετικής υγρασίας και της θνησιμότητας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η μέγιστη θνησιμότητα συμβαίνει στον επόμενο μήνα από αυτόν που παρατηρείται το μέσο ετήσιο μέγιστο της σχετικής υγρασίας, η δε μέση ετήσια ελάχιστη θνησιμότητα συμβαίνει τον επόμενο μήνα από αυτόν της μέσης ετήσιας ελάχιστης σχετικής υγρασίας.