1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ | Πανόπουλος Γ
  5. 1927
  6. 342-349
    • The creme is one of the main foods rich in nutritious ingredients and a lot of times it serves for dietary food. In this paper are contained: the introduction, the theoretical and the experimental part as well as the results of the prepared samples of creme and the relevant conclusions as well.
    • Η κρέμα είναι ένα από τα κυριότερα τρόφιμα, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πολλές φορές δε χρησιμεύει και σαν διαιτητική τροφή. Στη μελέτη αυτή περιέχεται η εισαγωγή, το θεωρητικό μέρος, το πειραματικό μέρος και τα αποτελέσματα των παρασκευασθέντων δειγμάτων κρέμας, καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα.