ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ

ANALYTICAL OBSERVATIONS FOR THE EXAMINATION AND CONTROL OF THE CREME (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ | Πανόπουλος Γ
  5. 1927
  6. 342-349
    • The creme is one of the main foods rich in nutritious ingredients and a lot of times it serves for dietary food. In this paper are contained: the introduction, the theoretical and the experimental part as well as the results of the prepared samples of creme and the relevant conclusions as well.
    • Η κρέμα είναι ένα από τα κυριότερα τρόφιμα, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πολλές φορές δε χρησιμεύει και σαν διαιτητική τροφή. Στη μελέτη αυτή περιέχεται η εισαγωγή, το θεωρητικό μέρος, το πειραματικό μέρος και τα αποτελέσματα των παρασκευασθέντων δειγμάτων κρέμας, καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα.