ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ- Η ΡΗΤΡΑ "ΚΥΑΜΩΝ ΑΠΕΧΕΣΘΑΙ"

PYTHAGOREAN SYMBOLS- THE STIPULATION: "DO NOT EAT BEANS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1927
  6. 318-327
    • The stipulation "Do not eat beans" is counted among the Pythagorean symbols, that is the symbolic stipulations, which were used by those round Pythagora, in order to dissimulate from the non-initiates their secret teaching. This stipulation is too old and might be inspired by Pythagora himself. Various aspects about its origin are examined.
    • Η ρήτρα "κυάμων απέχεσθαι" καταλέγεται στα Πυθαγόρεια σύμβολα, δηλαδή τις συμβολικές ρήτρες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι γύρω από τον Πυθαγόρα, για να αποκρύπτουν από τους αμύητους την μυστική τους διδασκαλία. Είναι δε ρήτρα αυτή πολύ παλιά, εμπνευσμένη ίσως από τον ίδιο τον Πυθαγόρα. Εξετάζονται διάφορες απόψεις γιά την προέλευση της ρήτρας αυτής.