ΟΜΙΛΙΑ

LECTURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1927
  6. 130-138
    • Various wrong information written through the centuries about well known monuments of Athens like Acropolis, Academy of Plato, Tower of the winds, etc.
    • Αναφέρονται διάφορες ανακοινώσεις και παραδοξολογίες που έχουν γραφτεί κατά καιρούς για γνωστά μνημεία των Αθηνών όπως η Ακρόπολη, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Πύργος των Ανέμων, το Φανάρι του Διογένη κλπ.