1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1927
  6. 114-117
    • An analysis of the theorem of F. and R. Nevanlinna is made while the conclusions are presented in five new theorems.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται ανάλυση του θεωρήματος των F. και R. Nevenlinna και από την ανάλυση αυτή προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζονται με πέντε θεωρήματα.