1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Varopoulos Th | Βαρόπουλος Θεόδωρος
  5. 1927
  6. 6-7
    • This study concerns the presentation of two propositions relevant to the theme, through which it is proved that the answer to this question is affirmative.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην παρουσίαση δύο προτάσεων που σχετίζονται με το θέμα, μέσω των οποίων αποδεικνύεται ότι η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι καταφατική.