Τα εν Καρδίτση της Θεσσαλίας Λουτρά Σμοκόβου : έκθεσις περί των αλκαλικών θειοπηγών μετ'αναλύσεως αυτών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23484
  4. GR-AtACAb10078271
  5. Ελληνικά
  6. Δαμβέργης, Αναστάσιος Κ.
  7. Εν Αθήναις: Αυγή, 1915
  8. 24