1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1995
  6. 155-162
    • Data compiled from the "Seismic Moment Catalogue of Large Shallow Earthquakes, 1900-1989" reveals the limited occurrence in number (9) and region (36 N 42, 20 E 29), of large shallow earthquakes in the area of Europe.
    • Η επεξεργασία δεδομένων της τελευταίας εκατονταετίας αποκαλύπτει ότι συμβαίνουν πολύ λίγοι σεισμοί μεγάλου μεγέθους και μικρού βάθους, στην περιοχή της Ευρώπης.