Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

THE LIMITED NUMBER AND REGION OF APPEARANCE OF LARGE SHALLOW EARTHQUAKES IN EUROPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1995
  6. 155-162
    • Data compiled from the "Seismic Moment Catalogue of Large Shallow Earthquakes, 1900-1989" reveals the limited occurrence in number (9) and region (36 N 42, 20 E 29), of large shallow earthquakes in the area of Europe.
    • Η επεξεργασία δεδομένων της τελευταίας εκατονταετίας αποκαλύπτει ότι συμβαίνουν πολύ λίγοι σεισμοί μεγάλου μεγέθους και μικρού βάθους, στην περιοχή της Ευρώπης.