ΜΑΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΔΙΑΤΕΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΚΑΙ ΛΙΒΥΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

SPREADING OF FELT SHAKING OF RECENT INTERPLATE EARTHQUAKES OF THE HELLENIC AREA IN AFRICA (EGYPT AND LIBYA) EVIDENCES THE RELIABILITY OF OLDER SEISMIC DATA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1985
  6. 605-624
    • Several new intensity data well authenticated prove beyond any doubt that the abnormal area of felt shaking observed repeatedly in interplate earthquakes of the Hellenic arc is a real fact indicating the larger seismic conductivity of the subducted plate of Africa compared with that of the overlying plate of Eurasia. The data clearly suggest the existence of a colder slab along the Benioff zone of the Hellenic arc. This additional evidence for the existence of the cold slab lends independent support to the entire concept of the subduction of the Eastern Mediterranean plate.
    • Μελετώνται αρκετοί σεισμοί, ενδιάμεσου βάθους, που συνέβησαν τους δύο τελευταίους αιώνες στο δυτικό, νότιο και ανατολικό τμήμα του Ελληνικού τόξου και έγιναν αισθητοί σε ασυνήθιστα μεγάλη έκταση που φθάνει από τη Μάλτα μέχρι την Παλαιστίνη, από τη Δαλματία μέχρι την Κυρηναϊκή και την Αίγυπτο, από την Κωνσταντινούπολη και τη Δυτική Μικρά Ασία μέχρι τη Νότια Ιταλία (Νεάπολη) και τη Σικελία. Ανάλογη μακροσεισμική έκταση είχε, κατά τον Θεοφάνη, ο μεγάλος σεισμός της 21/7/365, οπότε σύμφωνα με τον Λιβάνιο δοκιμάσθηκαν πόλεις όπως η Παλαιστίνη, όλες οι πόλεις της Λιβύης, οι μεγαλύτερες πόλεις της Σικελίας, η Νίκαια, καθώς και όλες οι Ελληνικές πόλεις εκτός μιας. Στην Κρήτη, ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 50.000 και κατεστράφησαν η Κνωσσός, η Γόρτυς και οκτώ άλλες πόλεις. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές τον πολύνεκρο αυτό σεισμό ακολούθησε πρωτοφανούς έντασης θαλάσσιο κύμα που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.