ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ

ABOUT THE DIALOGUE OF THE ORTHODOX CHURCH WITH THE NON-CHRISTIANIC RELIGIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1987
  6. 536-554
    • Since the pasteral times the orthodox church asked to be in dialogue with non-Christianic religions, heretics, etc. The history of this dialogue with all religion parts is outlined.
    • Η Ορθόδοξος εκκλησία ήδη από της αρχαίας πατερικής εποχής επιζητεί το διάλογο με τους ετερόδοξους, αιρετικούς, τους σχισματικούς και ετερόθρησκους. Το θέμα αυτό αναλύεται στο κείμενο αυτό.