Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΤΟΥ HALLEY ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

THE HALLEY'S COMET A DECISIVE AGENT FOR THE MYCENAEAN DECADENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Ξανθάκης Ιωάννης | Γαλανόπουλος Α
  5. 1987
  6. 411-428
    • There is a possibility the Halley's comet having an average return period 76 years and having approached the Earth for 42 times before the end of 1986 to have passed through the Earth's atmosphere in 1206+/- 5 B.C. According to astronomical data it happened on April 4, 1198 B.C. During this passing a window in the ozonosphere-a layer in the atmosphere between roughly 20 and 30 miles up-may have opened by a section of the coma (the comet's head) allowing the harmful extreme ultraviolet radiation from the Sun to reach the Mycenaean area and inflict on its population direct (somatic) and indirect (genetic) long-lasting effects.
    • Σύμφωνα με αστρονομικά δεδομένα, στις 4 Απριλίου 1198 π.Χ. ο κομήτης του Halley πέρασε μέσα από την ατμόσφαιρα της γης δημιουργώντας τρύπα στο στρώμα του όζοντος, από όπου εισήλθε επικίνδυνη υπεριώδης ακτινοβολία ηλιακής προέλευσης που έβλαψε σημαντικά την περιοχή των Μυκηνών. Εξετάζεται η περίπτωση, η σημαντική αυτή περιβαλλοντική μεταβολή να συνετέλεσε στην καταστροφή του Μυκηναϊκού πολιτισμού.