ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΔΙΑΤΕΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΕΜΑΧΙΚΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

DIFFERENCE IN THE INTEROCCURRENCE TIME OF THE MAJOR INTERPLATE AND INTRAPLATE EARTHQUAKES IN THE MOST SEISMICALLY ACTIVE SOURCE ZONES OF IONIAN AND AEGEAN REGION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1987
  6. 144-159
    • The present paper aims to address the importance of knowing the distribution of actual repeat times for a really reliable estimation of probability of occurrence of a certain earthquake magnitude or magnitude range for a given time elapsed since the last event of the same class. It is interesting that two samples from square sources of equal size but of quite different tectonic settings show the same type of distribution of earthquake occurrences in terms of actual interevent times. It must be added that while the first sample covers two cycles of earthquake occurrences of maximum credible magnitude ever observed in historical times, the second sample does not include any earthquake occurrence of maximum magnitude observed over the instrumental period of Greece. It is amazing that the frequency-actual repeat time relation, expressed as unit time the mean recurrence time for a given magnitude range, is for both samples very similar to that generally observed for aftershock sequences.
    • Αναφέρεται η σχέση Gutenberg-Richter: Log (Ne) = α* β* Μ όπου Ne το σύνολο των σεισμών που έχουν μέγεθος ίσο ή μεγαλύτερο του Μ και α*β σταθερές που χαρακτηρίζουν δοθείσα περιοχή σε ορισμένη χρονική περίοδο. Με τη σχέση αυτή βρίσκουμε το μέσο πλήθος των σεισμών που παράγονται κάθε χρόνο σε δοθείσα περιοχή, σε ορισμένο μέγεθος Μ και άνω.