ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C, ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ : ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN RENAL TRANSPLANT PATIENTS; HISTOPATHOLOGY AND MOLECULAR DIAGNOSIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βοσνίδης Γρ | Μπολέτης Ι | Δελλαδέτσιμα Ι | Κωστάκης Α | Χατζάκης Α | Σκαλκέας, Γρηγόριος Δ. (1928-2018)
  5. 1994
  6. 76-85
    • The purpose of the present study was to assess the clinical value of liver histopathology in anti-HCV + ve renal transplant (RTx) pts and its relationship to liver junction tests (LFT's) as well as to the presence of core IgM antibodies against HCV (anti-HCV core IgM) and to HCV-RNA. Therefore 40 biopsies were performed in 40 RTxpts who were repeatedly found to be anti-HCV + ve with immunoenzyme and confirmatory assays.
    • Η μελέτη αυτή αφορά ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού, οι οποίοι είχαν θετικό το αντίσωμα έναντι του ιού της ηπατίτιδας C. Η μελέτη έγινε με σκοπό : (1) την αξιολόγηση της σημασίας της παρουσίας αντί-HCV αντισωμάτων, (2) την εκτίμηση της κλινικής αξίας των ιστολογικών ευρημάτων της βιοψίας ήπατος, και (3) τη διερεύνηση της σχέσης των ευρημάτων της ηπατικής βιοψίας με τους ορολογικούς και μοριακούς δείκτες του HCV, καθώς και με τους κλασσικούς βιοχημικούς ηπατικούς δείκτες. Η μελέτη έγινε προοπτικά σε 40 δέκτες νεφρικού μοσχεύματος, οι οποίοι είχαν κατ' επανάληψη αντί-HCV (+) με ανοσοενζυμική μέθοδο 2ης γενιάς και με τη μέθοδο ανοσοαποτυπώματος, με χρήση ανοσυνδυασμένων αντιγόνων 2ης γενιάς.