ΜΙΑ ΙΚΑΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ UNIVALENCY

A SUFFICIENT CONDITION FOR UNIVALENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σάμαρης Νικόλαος
  5. 1994
  6. 61-66
    • A sufficient condition is given for an analytic function f (z), to be univalent in the unit disk |z| < 1. This condition is proven to be stronger than the Osaki-Nunokawa and Osaki-Obradovic-Owa, respectively.
    • Εξετάζεται μία ικανή συνθήκη για Univalency η οποία, συγκρινόμενη με αντίστοιχα αποτελέσματα άλλων ερευνητών, αποδεικνύεται ισχυρότερη.