Ο ΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΤΤΙΚΗ

THE EARTHQUAKE HAZARD IN THE GREATER AND LESSER ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α
  5. 1989
  6. 378-388
    • The present paper addresses the problem of the earthquake hazard in the greater and lesser Attica. Regression analysis of the seismic data observed during the instrumental period 1914-1984 shows that the maximum repeat time of a 6 3/4 Ms shock in the greater and lesser Attica is about 174 and 192 years, respectively.
    • Οι μεγαλύτεροι σεισμοί που συνέβησαν στην μείζονα περιοχή της Αττικής κατά την περίοδο 1914-1984 ήταν μεγέθους 6 3/4. Για την ελάσσονα Αττική, ο μέγιστος χρόνος αναμονής ενός σεισμού μεγέθους 6 3/4 είναι περίπου 192 έτη. Η πιθανότητα σεισμού μεγέθους 6 3/4 μέσα σε 29 έτη, από το 1981, είχε προβλεφθεί με πιθανότητα 68%. Στο κείμενο αυτό επισημαίνεται επίσης, ότι τα αυθαίρετα κτίσματα που κατασκευάζονται χωρίς σεισμικό συντελεστή, διατρέχουν άμεσα κίνδυνο να υποστούν σοβαρές βλάβες, εξαιτίας ενός σεισμού ακόμα και μικρότερου μεγέθους από 6 3/4.