ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

ABNORMAL NUCLEATION OF SUBCRUSTAL EVENTS IN THE VICINITY OF COS ISLAND (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1989
  6. 288-297
    • The abnormal clustering of subcrustal events with focal depths more than 100 km in the vicinity of the volcanic islands Aegina and Cos that is, the northeastern and southeastern cups of the Hellenic volcanic arc, is addressed. The conclusion is that there is no tendency for association of larger events with higher classes of repeat times.
    • Συζητείται η ασυνήθης συσσώρευση σεισμών ενδιαμέσου βάθους στην περιοχή των ηφαιστειογενών νήσων Αίγινας και Κώ, δηλαδή στο βορειοδυτικό και νοτιοδυτικό κοίλωμα του ελληνικού ηφαιστειακού τόξου. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, δεν υπάρχει τάση για σύνδεση των μεγαλυτέρων σεισμών με μεγαλύτερης τάξης χρόνου επανάληψης.