ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΚ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

OBSERVATIONS ON THE COPPER STATUE OF THE MUSEUM OF ATHENS, WHICH WAS HAILED FROM THE SEA OF ARTEMISIO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1928
  6. 750-753
    • The first photos of a big, male, copper statue, which was hoisted from the sea area of Artemisio and was named "Poseidon", are presented to the Academy of Athens. Furthermore, there are cited 3 pictures with coins of Messini and Megara.
    • Παρουσιάζονται στην Ακαδημία οι πρώτες φωτογραφίες του ανελκυσθέντος, από την θαλάσσια περιοχή προ του Αρτεμισίου, μεγάλου χάλκινου, ανδρικού αγάλματος, το οποίο ονομάστηκε "Ποσειδών". Παρατίθενται και τρεις εικόνες με νομίσματα της Μεσσήνης και των Μεγάρων.