ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΠΕΥΚΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΥ (PINUS PINEA)

RESEARCH ABOUT THE SEEDS OF PINE-TREE THE GRAFTED (PINUS PINEA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαράνης Α
  5. 1928
  6. 79-83
    • In the present article some characteristic parameters of this tree like its size, form, bark colour, length of needles, time of blossom, form of fruit, etc are examined. Finally, the chemical composition of seeds from pine-trees growing in the area of Olympia is tabulated. The article has been also written in the german language.
    • Είναι γνωστή η χρήση, ως τροφίμου, των σπερμάτων της ήμερης πεύκης καθώς και η θρεπτικότητας τους. Η ήμερη πεύκη είναι η κοινή κουκουναριά και εδώ εξετάζεται το μέγεθος, η μορφή της, το χρώμα του φλοιού της, το μήκος των βελόνων της, πότε ανθίζει και ποια είναι η μορφή του καρπού της. Τέλος, αναφέρεται η χημική εξέταση σπερμάτων που προέρχονται από Ελληνική Πεύκη η οποία φύεται στην περιοχή της Ολυμπίας. Το άρθρο αυτό είναι γραμμένο και στην γερμανική γλώσσα.