1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαραντόπουλος Σπυρίδων
  5. 1928
  6. 63-68
    • The solution of differential equations of general form is described, while the way of formulation and solution of them is provided.
    • Περιγράφεται η λύση διαφορικών εξισώσεων γενικής μορφής, ενώ παρέχεται το μέσο κατασκευής των και ο τρόπος επίλυσης των.