1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Ρεμούνδος Γεώργιος Μ | Ρεμούνδος Γεώργιος
  5. 1926
  6. 183-186
    • It is pointed out that a class of surfaces which have an arithmetic property, exists.
    • Μελετάται και αποδεικνύεται το θεώρημα σύμφωνα με το οποίο υπάρχει μια τάξη επιφανειών που έχουν κάποια αριθμητική ιδιότητα.